Zeglarstwo

Mrągowo to Mazury, a jak wiadomo Mazury to żeglarstwo.

Mrągowo posiada bogatą historię żeglarską, żeglarski klub

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License